Fakta om skolen

Langestrand skole er en liten enparallell skole med ca. 100 elever og 15 ansatte. Den ligger fint plassert inntil Fritzøeparken med skogen og sjøen i umiddelbar nærhet. Skolens nærområder er i flittig bruk. Skolen har et fint uteområde med blant annet skog, kunstgressbane, og basketbane. Om vinteren brukes banen som skøytebane, takket være ivrige foreldre og foresatte.

Batteristranda , Langestrand bad og Jordfallen ligger i gangavstand og er fine turmål. Høysteinane passer også fint til elevenes aktivitetsbehov. "Gamlebygget" er base for småskolens elever fra 1. til 4.klasse. I "Nybygget" har alle klasser på mellomtrinnet (5. - 7. kl.) klasserom inn mot biblioteket. SFO har egne lokaler, men deler uteområdene med skolen.

På Langestrand skole legges det vekt på at elevene skal trives gjennom målrettet arbeid med vennskap, inkludering og sosial kompetanse. Nye 1. klassinger blir møtt av faddere og gjennom felles aktivitetsdager blir elevene kjent med hverandre på tvers av trinn. På en liten skole som vår, er det lett å bli kjent med alle, både voksne og barn.

Skoleåret på Langestrand deles inn i perioder, slik at fag og grunnleggende ferdigheter læres gjennom spennende prosjekter på tvers av fag, og i samarbeid på ulike trinn.

L Gamlebygget
Til toppen