Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Anders Grimstad Konst. rektor
Kari Låhne
Maria Vandbakk-Rüther Nestleder
Monica Eikenes SFO-leder
Randi Selstad Winters Foreldrerepr. SFO
Sigrun Aske Daarstad
Silje Jacobsen
Susanne Ramberg Johansen
Teodora Kozomara
Thomas Løvald Kommunerepresentant
Til toppen