Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Christer Hansen
Hilde Rosenblad
Inger Thoresen
Kjersti Brathagen
Liv Inger Vik
Maria Vandbakk-Rüther
Monica Eikenes
Oscar Wilhelm Vandbakk-Rüther
Sebastian Hansen Willems
Silje Jacobsen
Thomas Løvald
Tina Aphrodite Moradpour Hem
Til toppen