Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Christer Hansen Ansatt, assistent
Haakon Myrvollen Strand Elevråd
Hilde Rosenblad Rektor
Inger Thoresen Ansatt, lærer
Kjersti Brathagen Foresatt SFO
Liv Inger Vik Foresatt
Maria Vandbakk-Rüther Foresatt
Monica Eikenes SFO-leder
Silje Jacobsen Ansatt, lærer
Thomas Løvald Kommunerepresentant
Trym Lillerødberget-Karlsen Elevråd
Til toppen