Klassekontakt

Hvorfor klassekontakter?

Klassekontakten er ikke lovpålagt, men er det viktigste bindeleddet mellom foreldrene og skolen.

Klassekontakter

Gro Kamfjord 2.trinn
Liv Inger Vik 2.trinn
Unn Marion Holt Hagen 3.trinn
Lise Tønder 3.trinn og vara i 7.trinn
Gerd Natasha Peevor-Johnson 4.trinn
Anette Løvald 5.trinn
Hans Petter Gilhuus 5.trinn
Kamilla Krane 6.trinn
Kristina Eikenes 6.trinn
Susanne Ramberg Johansen 6.trinn, vara
Vibeke Lea-Willems 6.trinn, vara
Torgeir Mjaugeto 7.trinn
Trine Nordrum 7.trinn
Caroline Engelstad Kjær 7.trinn og 4. trinn
Til toppen