Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Caroline Engelstad Kjær 6.kl representant
Christina Maria Davidsson 4.kl representant
Ingvill Kristiansen 3.kl representant
Kathrine Jensen 2.kl representant
Liv Inger Vik Leder og 1.kl.representant
Trine Bålsrød Vik Rektor
Til toppen