Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Christine Foldvik Steinnes 3.trinn
Hilde Rosenblad Rektor
Lise Tønder 6. og 7.trinn, nestleder og kasserer
Liv Inger Vik 4. og 5.trinn, leder
Tina Aphrodite Moradpour Hem 2.trinn
Tonje Thon 1.trinn - sekretær
Til toppen