Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Anders Grimstad Konstituert rektor
Anette Løvald Kasserer og 5. trinn representant
Caroline Engelstad Kjær Referent og 7. trinn representant
Kristina Eikenes 6. trinn representant
Lise Tønder Nestleder 3. trinn representant
Liv Inger Vik Leder og 1.-2. trinn representant
Trine Nordrum Vara og 7. trinn representant
Til toppen