Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Hilde Rosenblad Rektor
Lise Tønder 5. og 6.trinn, nestleder
Liv Inger Vik 3. og 4.trinn, leder
Marie Cathrine Stjärne 7.trinn
Thorvald Tangen Heum 2.trinn
Tina Aphrodite Moradpour Hem 1.trinn
Til toppen