Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Christer Hansen Ansatt, assistent
Hilde Rosenblad Rektor
Kjersti Brathagen Foresatt SFO
Liv Inger Vik Foresatt
Magnus Kristian Gjørtz Hodne Elevrepresentant
Maria Vandbakk-Rüther Foresatt. Leder av SU
Monica Eikenes SFO-leder
Randi Selstad Winters Foresatt
Sigrun Aske Daarstad Ansatt, lærer
Silje Jacobsen Ansatt, lærer
Thomas Løvald Kommunerepresentant
Yaxian Liu Elevrepresentant
Til toppen