Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Anders Grimstad Konst. rektor
Kari Låhne
Maria Vandbakk-Rüther Nestleder
Monica Eikenes SFO-leder
Randi Selstad Winters Foreldrerep. SFO
Sigrun Aske Daarstad
Silje Jacobsen
Susanne Ramberg Johansen
Teodora Kozomara
Thomas Løvald Kommunerepresenant
Til toppen