Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Christer Hansen Ansatt, assistent
Hilde Rosenblad Rektor
Inger Thoresen Ansatt, lærer
Kjersti Brathagen Foresatt SFO
Liv Inger Vik Foresatt
Maria Vandbakk-Rüther Foresatt. Leder av SU
Monica Eikenes SFO-leder
Oscar Wilhelm Vandbakk-Rüther Elevråd
Sebastian Hansen Willems Elevråd
Silje Jacobsen Ansatt, lærer
Thomas Løvald Politiker
Tina Aphrodite Moradpour Hem Foresatt skole
Til toppen