Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Anders Grimstad Konst. rektor
Kristina Eikenes Foreldrerepresentant
Maria Vandbakk-Rüther Leder
Monica Eikenes SFO-leder
Nora Gilhuus Elevrepresentant. leder
Randi Selstad Winters Foreldrerep. SFO
Sigrun Aske Daarstad Ansatt, lærer
Silje Jacobsen Ansatt, lærer
Thomas Løvald Kommunerepresentant
Til toppen