Sommerhilsen fra rektor

Innhold

Sommerhilsen til elever og foresatte

Takk for et fint og spesielt skoleår!

Vi vil gjerne takke elever, foresatte og alle ansatte for den ekstra jobben alle har lagt ned i forbindelse med stenging av skolen og hjemmeskole.

Et godt skole-hjem samarbeid er en viktig for trivsel, samhold og faglig utvikling hos den enkelte elev.

 I tillegg vil skolen rette en stor takk til FAU, SU/SMU og klassekontaktene, som gjennom sine verv er gode og viktige samarbeidspartnere for skolens ledelse og ansatte for å skape en god skole for elevene våre.

 

Neste skoleår blir det noen forandringer i personalet. 

Konstituert rektor: Anders Grimstad

 1 og 2. trinn – Inger Thoresen (kontaktlærer) og Sindre Kleven Abrahamsen

  1. trinn – Kirsti Gusland Abrahamsen
  2. trinn – Anne- Marit Walderhaug
  3. trinn – Sigrun Aske Daarstad
  4. trinn – Silje Jacobsen (kontaktlærer) og Lene Christine Rolid
  5. trinn – Marianne Karlsen (kontaktlærer) og Stina Bøyum 

I tillegg vil Annelinn Stensrød, Camilla Stensrød, Christer Hansen, Kristina Eikenes, Toril Sæves Jacobsen ha timer i flere klasser.

Vi ønsker alle nyansatte spesielt velkommen i august.

 

Gjenglemt tøy: 

Sjekk ganger og klasserom  for gjenglemt tøy.

Sommerles:

Vi oppfordrer alltid til sommerlesing - og dette året er intet unntak. Biblioteket har Sommeles 2020 som er i god gang.

Målet er naturligvis å opprettholde leseferdighetene i sommerferien- og da er det viktig å lese litt - helst hver dag! 

 

Innlevering av bøker til skolebiblioteket:

Se hjemme etter skolebøker/biblioteksbøker som skulle vært levert og ta med til skolen i løpet av juni. 

 

Skolestart til høsten:

Elevene starter opp igjen mandag 17.08.20 - se annonse i ØP.

 

 Vi gleder oss til neste skoleår, og ser fram til å starte opp igjen.

Alle ansatte på Langestrand skole ønsker god sommer til elever og foresatte!

 

 Vennlig hilsen

Toril Sæves Jacobsen

 

 

Til toppen