Informasjon om rutiner for oppstart 27.4.20

Innhold

Skolen åpner for 1.-4.trinn mandag 27.4.20.

Viktig info

Skolen åpner for 1.-4.trinn. Vi har sett frem til denne dagen lenge og gleder oss til å treffe alle elevene våre igjen. Nå klargjøres skolen slik at det skal være trygt å komme tilbake. En del ting vil være som før, men mange ting vil være preget av smittevernrutiner som innføres for å kunne holde skolen åpen. Her kommer litt informasjon om hva som møter elevene og dere foreldre når dere kommer mandag morgen.Denne planene gjelder foreløpig for uke 18 og endringer kan skje.

SFO

SFO er åpen fra kl. 07.30 – 16.00 hver dag inntil videre. Morgen- SFO blir ute, så kle dere til været. 

Skoledagen

Skoledagen starter kl. 08.30 alle dager. Elevene skal ikke være i skolegården før skolestart, de møter direkte på sitt oppmøtested. 

Skolen slutter til vanlig tid alle dager. Minner om at tirsdag slutter vi kl. 12.30.

Hvem følger klassene?

Det vil være noen endringer på hvilke ansatte som følger de ulike klassene og trinnene.

 • 1.klasse : Inger og Karin (ressursteamet)
 • 2. klasse: Marianne, Kristina og Synne 
 • 3.klasse : Anne-Marit og Stine (vikar)
 • 4:klasse:  Sigrun, Aasta (ressursteamet) og Kristina 

I tillegg vil Monica , Christer, Camilla, Annelinn og ledelsen være på skolen.

Inndeling i kohorter

Alle kohorter (faste grupper av elever og ansatte) har faste oppmøtesteder. Se her hvor kohorten har oppmøtested.

 • 1.klasse : På fortauet ved trappa i Vestregate.
 • 2. klasse: På fotballbanen. Gå inn på banen oppe ved garasjene, ikke gjennom skolegården.
 • 3.klasse : Nedre inngang til gymsalen.
 • 4:klasse:  Inne i skolegården utenfor gamlebygget.

Inndeling i friminutt

1 og 2 klasse har friminutt samtidig.

3 og 4. klasse har friminutt samtidig.

Skolegården blir delt inn i to soner, en nede i skolegården, og en ved fotballbanen og huskene. Elevene får beskjed om hvilket område de skal være på. 

 

Vaskerutiner

Øv på håndvask hjemme med elevene før de kommer på skolen slik at den blir grundig og effektiv.

 • Håndvask med såpe og vann gjennomføres hver gang man kommer inn i klasserommet og ved alle overganger.
 • Alle pulter er merket med elevens navn. Elever skal kun sitte ved sin egen pult.
 • Ipad og pult skal desinfiseres hver dag med egen spritserviett. Dette gjøres i klasserommet.
 • Rom og utstyr blir vasket ekstra i denne perioden. Leker vaskes hver dag. Kontaktpunkter desinfiseres flere ganger daglig.

Skrivesaker, mat og klær

 • Vi oppfordrer til at alle elever tar med eget penal med skrivesaker, blyantspisser (hvis dere har). Dette skal ligge i sekken.
 • Husk matpakke og drikke for hele dagen, også SFO. Det er ikke tilgang til kjøleskap.
 • Det legges opp til å være mye ute fremover. Husk klær etter vær. Smør barna med solkrem hjemme på morgenen.
 • Alt tøy og utstyr skal fraktes frem og tilbake hver dag. Folkehelseinstituttet anbefaler hyppigere klesvask av alt tøy. Ha skiftetøy i sekken. 
 • Barn på SFO følger samme kohorter og soner i SFO tiden. SFO bruker samme rom som elevene benytter i skoletiden. 

Kroppsøving

Kroppsøving gjennomføres uten skiftetøy og dusj. Ta på egnede klær og sko fra morgenen.

Henvendelser til skolen

 • Henvendelser til kontoret skjer pr. telefon 33 17 27 60 eller ved å banke på  vinduet hos Kari.  
 • Ingen foresatte skal inn i skolebygget.

Når må/kan eleven være hjemme?

Koronasituasjonen krever en del av oss alle. Tiltakene i skolen baserer seg på veilederen fra Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Det er smittevern som er førende for all aktivitet og drift på skolen. Derfor er det viktig at vi alle følger de nye rutinene samt at vi følger anbefalingene som gjelder for samfunnet for øvrig.

 • Dersom dere som foresatte eller elevene har symptomer på luftveissykdom skal barna holdes hjemme fra skolen til de er symptomfrie + en dag.
 • Dersom en elev blir syk i skoletiden må hentes av foresatte.
 • Dersom du eller eleven er i en risikogruppe kontakter du kontaktlærer og gjør avtaler.  Hvis barnet skal holdes hjemme krever det legeerklæring.
 • Elever som bevisst ikke følger nødvendige smittevernrutiner må vi ha en dialog med eleven og hjemmet og i ytterste konsekvens må disse holdes hjemme.

Vi ser frem til å møte dere alle. Dersom du lurer på noe tar du kontakt med oss.

Mvh Toril Sæves Jacobsen

Konstituert rektor Langestrand skole

Til toppen