Endring i ledelsen på Langestrand skole

Endring i ledelsen på Langestrand skole

Trine Bålsrød Vik har en fraværsperiode som rektor på Langestrand skole. Toril Sæves Jacobsen tiltrer som konstituert rektor i denne perioden fra 1. mars 2020.

Det vil av denne grunn bli noe endringer på timeplaner i enkelte klasser.

Til toppen