33 invitasjoner sendt ut til nye førsteklassinger høsten 2021.

Fredag ble det sendt ut 33 invitasjoner til det som skal bli neste års førsteklasse.

Det er moro at tallet for førsteklassinger på skolen vår til neste år er voksende. Fredag i uke 2 var det tid får å sende ut den årlige invitasjon til neste skoleårs 1. klassinger. Det er ekstra moro at vi i år kan sende ut invitasjon til 33. nye 1. klassinger til Langestrand skole. Vi ser frem til å ta imot nye skolebarn høsten 2021.

Langestrand skole
Til toppen