Vil du bidra som Natteravn?

FAU på Ra, Sky og Langestrand går sammen om å starte en ordning med natteravner i vårt nærmiljø. Vi ønsker på denne måten å bidra til å skape trygghet, trivsel og tilhørighet for de unge og vise at vi bryr oss om det som skjer i nærmiljøet vårt.

Bli med å skap trygghet og trivsel for unge i vårt nærmiljø - meld deg som natteravn her: bit.ly/natteravn_ra

Mer informasjon om vår lokale natteravn-gruppe finner du på denne Facebook-gruppen: www.facebook.com/groups/natteravnra/. Meld deg gjerne inn!

Til toppen