Informasjon om rutiner for oppstart 11.5.20

Innhold

Langestrand skole åpner for alle elever mandag 11.5.20. Dette har vi sett fram til i lang tid, og endelig er dagen kommet da alle elevene kan komme tilbake til undervisning på Langestrand. 

Skolen klargjøres nå for at det skal være trygt å komme tilbake for alle. En del ting vil være som før, men mange ting vil være preget av smittevernrutiner som innføres for å kunne holde skolen åpen. Dette har 1. - 4. klasse allerede blitt vant til og forholder seg til dette hver dag. De samme smittvernreglene gjelder for 5. - 7- klasse. 

Noe av informasjonen nedenfor vil være en repetisjon for 1. - 4. klasse, men vi gjentar den slik at det er tydelig at reglene gjelder fortsatt og nå også for 5. - 7. klasse.

SFO

SFO er åpen fra kl. 07.30 – 16.00 hver dag inntil videre. Morgen- SFO blir ute, så kle dere til været. 

Skoledagen

Skoledagen starter kl. 08.30 alle dager. Elevene skal ikke være i skolegården før skolestart, de møter direkte på sitt oppmøtested. 

Skolen slutter til vanlig tid alle dager for de fleste elevene, med unntak av 5. og 6. kl. som vil slutte kl.13.00 på torsdager og ha fysisk aktivitet som hjemmeundervisning.  Minner om at tirsdag slutter vi kl. 12.30.

Foreldre som skal bringe eller hente elever bes om gjøre dette utenfor skoleområdet, eller henvende seg til kontoret på tlf. 33172760

Oppmøtested om morgenen

Alle kohorter (faste grupper av elever og ansatte) har faste oppmøtesteder. Se her hvor kohorten har oppmøtested. Lærerne kommer ut og møter elevene her 8.30.

 

1.tr

Ved baktrappa 

2.tr

På fotballbanen- inn ved gjerdet til  fotballbanen

3.tr

Nedre gymsaldør - inn via hovedinngang

4.tr

Øvre gymsaldør- inn via hovedinngang

5.tr

Ved sykkelstativene, Vestregate-  inn via trappa

6.tr

I gata ved garasjene- inn via fotballbanen

6/7tr.

Basketbanen, inn via fotballbanen

7.tr

Utenfor 7.klassevinduene-  inn via hovedinngangen

 

Hvem følger klassene/kohortene?

Det vil være noen endringer på hvilke ansatte som følger de ulike klassene og trinnene. Dette for å følge smittevernreglene i forhold til oppdeling i kohorter (grupper). 

 • 1.klasse : Inger og Karin 
 • 2. klasse: Marianne, Kristina og Synne 
 • 3.klasse : Anne-Marit og Kristina, Christer
 • 4:klasse:  Sigrun, Aasta 
 • 5.trinn: Silje og Camilla
 • 6. trinn: Anne- Elisabeth og Camilla
 • 6/7 trinn: Kirsti, Marianne og Toril
 • 7. trinn: Stine, Stina, Kirsti og Toril

 

Friminutt 

Vi deler inn friminuttene slik at ikke alle er ute samtidig. Hver gruppe har faste soner å oppholde seg på i friminuttene. 

 

Vaskerutiner

Øv på håndvask hjemme med elevene før de kommer på skolen slik at den blir grundig og effektiv.

 • Håndvask med såpe og vann gjennomføres hver gang man kommer inn i klasserommet og ved alle overganger.
 • Alle pulter er merket med elevens navn. Elever skal kun sitte ved sin egen pult.
 • Ipad og pult skal desinfiseres hver dag med egen spritserviett. Dette gjøres i klasserommet.
 • Rom og utstyr blir vasket ekstra i denne perioden. Leker vaskes hver dag. Kontaktpunkter desinfiseres flere ganger daglig.

Skrivesaker, mat og klær

 • Vi oppfordrer til at alle elever tar med eget penal med skrivesaker, blyantspisser (hvis dere har). Dette skal ligge i sekken.
 • Husk matpakke og drikke for hele dagen, også SFO. Det er ikke tilgang til kjøleskap. Elevene som har melk/juice som vanlig. 
 • Det legges opp til å være mye ute fremover. Husk klær etter vær. Smør barna med solkrem hjemme på morgenen.
 • Alt tøy og utstyr skal fraktes frem og tilbake hver dag. Folkehelseinstituttet anbefaler hyppigere klesvask av alt tøy. Ha skiftetøy i sekken. 
 • Barn på SFO følger samme kohorter og soner i SFO tiden. SFO bruker samme rom som elevene benytter i skoletiden. 

Kroppsøving

Kroppsøving gjennomføres uten skiftetøy og dusj. Ta på egnede klær og sko fra morgenen.

Fysisk aktivitet for 5. og 6. klasse blir gitt som hjemmeundervisning

Henvendelser til skolen

 • Henvendelser til kontoret skjer pr. telefon 33 17 27 60 .
 • Ingen foresatte skal inn i skolebygget.

Når må/kan eleven være hjemme?

Koronasituasjonen krever en del av oss alle. Tiltakene i skolen baserer seg på veilederen fra Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Det er smittevern som er førende for all aktivitet og drift på skolen. Derfor er det viktig at vi alle følger de nye rutinene samt at vi følger anbefalingene som gjelder for samfunnet for øvrig.

 • Dersom dere som foresatte eller elevene har symptomer på luftveissykdom skal barna holdes hjemme fra skolen til de er symptomfrie + en dag.
 • Dersom en elev blir syk i skoletiden må hentes av foresatte.
 • Dersom du eller eleven er i en risikogruppe kontakter du kontaktlærer og gjør avtaler.  Hvis barnet skal holdes hjemme krever det legeerklæring.
 • Elever som bevisst ikke følger nødvendige smittevernrutiner må vi ha en dialog med eleven og hjemmet og i ytterste konsekvens må disse holdes hjemme.

Fravær føres som normalt i Visma fra 11.mai.

Vi ser frem til å møte dere alle. Dersom du lurer på noe tar du kontakt med oss.

Mvh Toril Sæves Jacobsen

Konstituert rektor Langestrand skole

Til toppen